O firmie

Głównym profilem działalności jest:

  • obsługa inwestycji budowlanych poprzez zarządzanie projektem od strony technicznej i finansowej
  • nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z przyjętym  harmonogramem
  • tworzenie i kontrolowanie budżetu projektu
  • analiza oraz weryfikacja dokumentacji technicznej
  • koordynacja pracy własnego zespołu i podwykonawców
  • sporządzanie dokumentacji prowadzonego projektu oraz raportowanie
  • nadzór nad wykonywanymi w ramach projektu zadaniami
  • nadzór nad zamówieniami oraz zakupami
  • bezpośredni kontakt i współpraca z inwestorami oraz podwykonawcami
  • nadzór nad zmianami i zarządzanie zmianami